Storitve

Pluženje in posipanje cest

V zimskem času se ukvarjamo s pluženjem lokalnih cest in javnih poti v krajevni skupnosti.